Stall Gjermundnes

Stall Gjermundnes er navnet på stallen som tilhøyrer Gjermundnes vidaregåande vkule. Vi har hestar på utegang og på egen boksstall. Tilsaman har vi plass til ca 30 hestar, der nokon av hestane er skulehestar. Resten av boksane leiger vi ut til elevar på hestefag som ønsker å ha med eigen hest. Vi har eit fint anlegg med store luftegardar, ridehall, rundpaddock, utandørs ridebane og fine turmoglegheiter. 

 

Skal du ha hest på stallen må du hugse å søke om stallplass.

Maks 8 kg høyensilasje, 2 kg halm
0,5 liter Komplett, 0,5 liter Betfiber
Multivitaminer og salt ut frå behov
1 sekk stallpellets pr. uke

Maks 15 kg høyensilasje, 2 kg halm
1,0 liter  Komplett, 1,0 liter Betfiber
Multivitaminer og salt ut frå behov
2 sekker stallpellets pr. uke

Maks 10 kg høyensilasje, 2 kg halm
0,5 Komplett, 0,5 Betfiber
Multivitaminer og salt ut frå behov

Maks 15 kg høyensilasje, 2 kg halm
1,0 liter Komplett, 1,0 liter Betfiber
Multivitaminer og salt ut frå behov

Dokumenter

Kontakt